Geschiedenis De Landing

Een historische plaats

‘De Landing’ dankt haar naam aan de landing van de Schotten op 26 oktober 1944.

De gebieden rondom de Westerschelde vormden het strijdtoneel voor een vrije vaarweg naar de haven van Antwerpen. De haven van Antwerpen was voor de geallieerden van cruciaal belang voor de toevoer van troepen en materiaal. Om de haven in gebruik te kunnen nemen en de Westerschelde bevaarbaar te maken moesten Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen dus worden veroverd.

Op 26 oktober 1944 leidden de geallieerden met een geweldige beschieting de aanval op de Duitsers in. Vele soldaten staken met 137 buffalo’s (amfibievoertuigen) in de mist de Westerschelde over. Alleen de landing hier op Amber Beach in Baarland, door onder meer de Schotse Camerionans, lukte.

De slag om de Schelde kan, na de invasie in Normandië, gerekend worden als de heftigste slag van het westelijk front.

U bevindt zich op de Landing dus op een historische plaats in Zeeland.

Wilt u meer weten? Bezoek het bevrijdingsmonument en de luisterplek bij het bankje op de dijk of kijk op www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl.

 

de landing op Amber Beach Baarland

© Fotograaf onbekend. Archief Bevrijdingsmuseum Zeeland